Avís Legal

Dades del propietari

D'acord amb el que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s'informa els usuaris de florsperquesi.com (en endavant, LA WEB) que aquestes són les dades del propietari d'aquest lloc web:
FLORS PERQUÈSÍ S.L.N.E.Carrer de Llull, 185 – BarcelonaTelèfons: +34 930 379 104 / +34 633 152 905 / hola@florsperquesi.com
En aquest espai, els usuaris trobaran tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre ells i FLORS PERQUÈSÍ com a responsable de LA WEB. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.
FLORS PERQUÈSÍ, com a responsable de LA WEB, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.
LA WEB, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic). 

Condicions generals d' ús

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines integrants de LA WEB, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a LA WEB accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment en ella.

Dades personals que recaiem i com ho fem

Llegeix la Política de Privacitat

Compromisos i obligacions

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a LA WEB no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb FLORS PERQUÈSÍ. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar LA WEB, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.
Queda prohibit l'ús de LA WEB, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir-ne el normal funcionament. Respecte dels continguts, es prohibeix:
• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l' autorització dels seus legítims titulars.
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització de LA WEB l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de FLORSPERQUÈ SÍ o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar LA WEB o que impedís, de qualsevol manera, la seva normal utilització.
No obstant això, l' usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, FLORSPERQUÈ SÍ no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l' usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos. 

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a LA WEB no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb FLORS PERQUÈSÍ. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar LA WEB, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.
Queda prohibit l'ús de LA WEB, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir-ne el normal funcionament. Respecte dels continguts, es prohibeix:
• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l' autorització dels seus legítims titulars.
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització de LA WEB l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de FLORSPERQUÈ SÍ o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar LA WEB o que impedís, de qualsevol manera, la seva normal utilització.
No obstant això, l' usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, FLORSPERQUÈ SÍ no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l' usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos. 

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l' usuari a FLORSPERQUÈSÍ poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a FLORSPERQUÈSÍ, assumint aquesta totes les mesures d' índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d' acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de LA WEB, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FLORS PERQUÈSÍ. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FLORS PERQUÈSÍ.
L'usuari coneix i accepta que la totalitat de LA WEB, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.
En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a LA WEB, haurà de notificar aquesta circumstància a FLORS PERQUÈSÍ indicant:
• Dades personals de l' interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l' interessat.
• Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a LA WEB, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació. 

Enllaços externs 

LA WEB, proporciona enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers com ara:
• Continguts d' altres blocs.
• Material audiovisual.
L' únic objecte dels enllaços és proporcionar a l' usuari la possibilitat d' accedir a aquests enllaços.
FLORS PERQUÈSÌ no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'usuari per accés a aquests enllaços.
L'usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web a LA WEB haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de LA WEB. L' establiment de l' enllaç no implica en cap cas l' existència de relacions entre FLORS PERQUÈSÍ i el propietari del lloc on s' estableixi l' enllaç, ni l' acceptació o aprovació per part de FLORS PERQUÈSÍ dels seus continguts o serveis.


Exclusió de garanties i responsabilitats


En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre LA WEB, per favor diríeu a nosaltres a través el formulari de contacte.